Genel arama etkin değil.
Ana içeriğe git


Genel Bakış


Bu Ünitenin temel amacı, bu öğretmen eğitimi kursunun şu ana kadar ele alınan içeriğine dayalı olarak kişinin öğretmenlik uygulaması üzerinde düşünmesi ve sınıfta iklim değişikliği konularını ele almak için bütünsel yaklaşımla bağlantılar kurmasıdır. 


Öğrenme Hedefleri

Bu öğrenme ünitesini tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

İklim değişikliği sorunlarının ele alınmasında bütüncül yaklaşımın gerekliliği hakkında bilgi sahibi olmak

Senaryoları kendi öğretiminizde nasıl kullanacağınız üzerine fikir yürütebilirsiniz

Bütüncül yaklaşımı dikkate alarak İklim Değişikliği Eğitimini kendi öğretiminize nasıl dahil edeceğiniz sorusu üzerine fikir yürütebilirsiniz.


Zaman Çizelgesi

Son ders, sınıfta ve okulda iklim değişikliği konularını ele almak için Küresel Yaklaşım/Bütünsel Yaklaşım üzerine bir girişle başlamaktadır.


Senaryoları ve bütüncül yaklaşımı öğretiminize nasıl dahil edeceğinize dair aşağıdaki sorular (Padlet), bir öz yansıtma ve başkalarıyla faydalı bir fikir alışverişi işlevi görür.


Son ödevi yazarken, mevcut öğretiminiz ve İklim Değişikliği Eğitimini öğretim faaliyetlerinize nasıl dahil edeceğiniz üzerine düşünmeniz istenmektedir.


Bir sonraki (yüz yüze veya sanal) toplantı, makalenizi (bazı bölümlerini) başkalarına sunmanıza ve tartışmanıza olanak tanır.


Eğitim, birbirinize düşünceleriniz hakkında geri bildirim verme fırsatı ve bir değerlendirme ile sona erer.


Öğrenme ünitesi boyunca nasıl çalışmalısınız?

Aşağıdaki belirtilen tarzda aktiviteleri tamamlamanız gerekmektedir ...

Senaryoların günlük öğretimde nasıl kullanılacağına ilişkin tartışmalar, 

  Kişinin kendi öğretimini ve iklim değişikliği eğitiminin kendi öğretimine nasıl entegre edilebileceğini yansıtan makaleler,

 Nihai çalışmanın sunulması ve tartışılması için yüz yüze veya sanal bir toplantı

 Yansımalar hakkında akran geri bildirimi verilir.


Önkoşullar

Önceki ünitelerinden edinilen bilgiler.


Beni bu öğrenme ünitesine götür


C1: Senaryo Oluşturma