Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο


Επισκόπηση


Καλώς ήρθατε στην Ενότητα C2!

Η ενότητα αυτή στοχεύει κυρίως στον αναστοχασμό της δικής σας διδασκαλίας - με βάση το υλικό αυτής της σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που καλύφθηκε ως εδώ - και συνδυάζοντας με μια ολιστική προσέγγιση για την συζήτηση πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής στην τάξη.Μαθησιακοί στόχοι

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτήν την ενότητα:

 Θα γνωρίζετε σχετικά με την αναγκαιότητα της Ολιστικής Προσέγγισης για την συζήτηση πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής

Θα έχετε αναλογιστεί σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε τα σενάρια στη διδασκαλία σας

 Θα έχετε αναλογιστεί την ερώτηση για το πώς να ενσωματώσετε την Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή στη δική σας διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη και την Ολιστική Προσέγγιση.Schedule


Η τελευταία ενότητα ξεκινά με ένα input σχετικά με την Σφαιρική/Ολιστική Προσέγγιση ως τρόπο συζήτησης τους θέματος της κλιματικής αλλαγής στην τάξη.

Οι παρακάτω ερωτήσεις (Padlet) για το πώς να ενσωματώσετε τα σενάρια και την ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία σας βοηθούν και ως αναστοχασμός και ως μια αποδοτική ανταλλαγή ιδεών με τους άλλους.

Στην τελική έκθεση σας ζητείται να αναλογιστείτε την τωρινή σας διδασκαλία και το πώς να ενσωματώσεται την Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή στις διδακτικές σας δραστηριότητες.

Η παρακάτω (δια ζώσης ή εικονική) συνάντηση σας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσετε και να συζητήσετε για (ένα μέρος) της έκθεσής σας με άλλους.

Η ενότητα ολοκληρώνεται δίνοντάς σας την ευκαιρία να ανατροφοδοτήσετε ο ένας τον άλλον για τον αναστοχασμό που κάνατε και τέλος, να κάνετε την αξιολόγηση της ενότητας.


Πώς να εργαστείτε στην ενότητα αυτή;


Θα πρέπει να ολοκληρώσετε δραστηριότητες, όπως:

 Συζητήσεις για το πώς να χρησιμοποιήσετε τα σενάρια στην καθημερινή σας διδασκαλία  

 εκθέσεις που αντικατοπτρίζουν τη διδασκαλία σας και το πώς η Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή μπορεί να ενσωματωθεί στη διδασκαλία σας,

 Μια δια ζώσης ή εικονική συνάντηση για την παρουσίαση και συζήτηση της τελικής έκθεσης.

 Ανάθεση ανατροφοδότησης πάνω στον αναστοχασμό των υπολοίπων εκπαιδευτικών που παρακολούν το μάθημα (peer review).

Προϋποθέσεις


Γνώσεις από τις προηγούμενες ενότητες


Είσοδος σε αυτήν την ενότητα


C1: Κατασκευή Σεναρίων