Търсене в сайта не е активирано.
Прескочи на основното съдържание

Преглед


Този модул има за цел основно да ви помогне да осмислите как да използвате новите методи и подходи във вашата преподавателска практика. На база на съдържанието в курса, следва да помислите как можете да свържете по холистичен начин климатичните промени в работата в клас.


Учебни цели

След изпълнение на учебните дейности, вие ще:

знаете защо е необходим холистичен подход за справяне с промените в климата

можете да осмислите как да използвате сценариите във вашето собствено преподаване.

имате идеи как да включите темите за климатичните промени във вашата преподавателска практика.


Структура на модул С2

Финалният модул започва с информация за холистичния подход като начин за справяне с проблемите на изменението на климата. Ще имате възможност да разгледате различни въпроси и идеи в (Padlet) за това как да включите сценариите и холистичния подход във вашата преподавателска практика, които могат да ви послужат както за саморефлексия, така и като начин за споделяне на идеи с другите участници.

При създаването на последното есе от вас ще се очаква да помислите върху текущата си преподавателска практика и да помислите как можете да включите темите за изменение на климата във вашата преподавателска дейност. В рамките на реална или виртуална среща, ще можете да представите и да обсъдите (части от) вашето есе с другите. Модулът завършва с възможността взаимно да си дадете обратна връзка, коментари и самооценка.


Дейности в учебния модул С2.

Вие следва да се включите в дейности като

дискусии как могат да се използват сценариите в ежедневното преподаване

  писане на есе, отразяващо как образованието в областта на климатичните промени може да бъде интегрирано във вашата собствена преподавателска практика.

да участвате в реална или виртуална среща с други участници, за да представите и дискутирата вашата работа.

да върнете обратна връзка и коментари на други участници в курса.


Предварителни знания

Знания от предходните учебни модули.

Take me to this learning unit


С1. Разработване на учебни сценарии