Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο


Επισκόπηση


Σε αυτήν την ενότητα θα συνεχίσετε τη διάδρασή σας με τα μαθησιακά σενάρια του ClimatePD. Αυτή τη φορά, θα επιλέξετε ένα σενάριο που σας ενδιαφέρει και θα το προσαρμόσετε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διδασκαλίας - το δικό σας! Έτσι, θα είναι έτοιμο για όποτε σας χρειαστεί, στο παρόν ή στο μέλλον. Προς αυτόν το στόχο θα εργαστείτε είτε ατομικά, είτε θα συνεργαστείτε με άλλους εκπαιδευτικούς.


Μαθησιακοί στόχοι 


Να αναπτύξετε γνώσεις σχετικά με το πώς να προσαρμόσετε ένα υπάρχον μαθησιακό σενάριο στο πλαίσιο της διδασκαλίας σας 

Να αναλογιστείτε σχετικά με τη δική σας μάθηση μέσω μιας βιντεοσκόπησης

Να κάνετε καταιγισμό ιδεών σχετικά με το ποια μαθησιακά σενάρια του ClimaTePD θα μπορούσατε να εφαρμόσετε στην τάξη

Να αναπτύξετε γνώσεις γύρω από τη δημιουργία ενός εικονικού μαθησιακού περιβάλλοντος για τους μαθητές σας 

 Για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό; 

Το να επιλέξετε ένα σενάριο και να το προσαρμόσετε στο δικό σας πλαίσιο διδασκαλίας, θα σας βοηθήσει να φέρεται την κλιματική αλλαγή πιο κοντά στους μαθητές και σε σας. Μερικές φορές γνωρίζουμε τη θεωρία καλά, αλλά δεν είναι όντως αλήθεια ότι το δύσκολο είναι να την εφαρμόσουμε; Γι'αυτόν το λόγο, προτείνουμε να το κάνετε αυτό ως κομμάτι του μαθήματος, έτσι ώστε αν έχετε δυσκολίες ή αν απλά θέλετε να μοιραστείτε κάτι απ'την εμπειρία σας με άλλους εκπαιδευτικούς στην ίδια θέση με σας ή με τον διευκολυντή του μαθήματος, μπορείτε να το κάνετε σ'αυτήν την πλατφόρμα μάθησης.


Πώς να εργαστείτε στην ενότητα αυτή;

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει κυρίως αυτόνομη εργασία, σε μορφή κειμένων για διάβασμα / παρουσιάσεων για παρακολούθηση και δραστηριοτήτων. Υπάρχει και μια σύγχρονη δραστηριότητα μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν το μάθημα, η οποία θα γίνει είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά (δείτε την περιγραφή της δραστηριότητας). ΄Οπως και στις προηγούμενες ενότητες, στο τέλος της ενότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε κάνετε μια αξιολόγηση. 


Είσοδος σε αυτήν την ενότητα


B1: Εισαγωγή στα Σενάρια C1: Κατασκευή Σεναρίων