Търсене в сайта не е активирано.
Прескочи на основното съдържание
Преглед


В този модул ще продължите работата със сценариите за обучение от ClimatePD. Този път ще изберете един сценарий, който е близък до вас и вашия контекст, и ще се опитате да го адаптирате към конкретен предмет и начин на представяне в клас – за вашите ученици! По този начин ще можете да го подготвите и ще можете да го използвате, когато пожелаете, сега или в бъдеще. В този модул можете да работите сами или да си сътрудничите с други участници в обучението и учители в подобна ситуация.


Учебни цели


Да научите как да адаптирате съществуващ сценарий към вашия собствен контекст

Да осмислите вашето собствено учене

Да генерирате идеи как можете да приложите сценариите на ClimaTePD в клас

Да научите как да създадете виртуална среда за обучение на учениците.

Защо това е важно? 

Изборът на сценарий и адаптирането му към вашия реален контекст ще ви помогне да направите обучението за климатичните промени по-ангажиращо и смислено за вашите ученици. Най-трудно е да се свърже теорията с практиката и да се приложи в реална ситуация. Затова, като част от този курс ви предлагаме да се опитате да свържете общата теория за Климатичните промени с ваш конкретен проблем, така че да можете да получите обратна връзка, подкрепа и насоки от лекторите и от другите участници в обучението.


Дейности в модул В.2.

Този модул включва предимно самостоятелна работа, четене/гледане на презентации и изпълнение на различни учебни дейности. Предвидена е синхронна дейност с другите участници в курса, която може да е присъствена (лице в лице) или онлайн (проверете описанието на дейността). Както в предишните части, в края на модула ще направите самооценка.

Take me to this learning unit


 В1. Въведение в учебните сценарии С1. Разработване на учебни сценарии