Genel arama etkin değil.
Ana içeriğe git


Genel Bilgiler


 İklim eğitiminde senaryolar: Neden önemlidir?

Şimdi İklim değişikliği ile ilgili birkaç özel IBL öğrenme senaryosu sunmanın zamanı geldi. ClimaTePD proje ortakları tarafından tasarlanan ve geliştirilen bu senaryolar, sınıfta İklim değişikliği için bir sorgulama sürecinin yapılandırılmasının mantığını ve aşamalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Şimdi sizin rolünüz, faaliyetleri aşamalar ve alt aşamalar halinde yapılandırmanın ana aşamalarına odaklanmaktır


IBL senaryoları öğretim iklimi konularını nasıl yansıtabilir? Kendi sınıf aktiviteleriniz ve konularınızla nasıl ilişkilendirilebilirler? Bu bölümde ClimaTePD sürecini inceleyecek, ClimaTePD IBL senaryolarından bazılarını keşfedecek ve yapılarını, etkinliklerini ve hedeflerini sunacağız.


Bir sonraki bölümde, seçilen senaryoları kendi sınıfınız bağlamında nasıl kullanacağınızı ve uyarlayacağınızı daha spesifik olarak öğreneceksiniz. 


Öğrenme Hedefleri

Ünite B.1'in öğrenme hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İklim değişikliği konularının bir SDÖ Öğretim senaryosuna nasıl aktarılabileceğini anlamak

Sorgulamaya dayalı öğreme öğretimi senaryolarının sınıfta nasıl uygulanacağını anlamak

STEM/Sosyal Bilimler konularında çeşitli sorgulamaya dayalı öğrenme senaryolarını keşfetmek

SDÖ senaryolarının dijital araçları sınıf etkinliklerinde nasıl uygulayabileceğini anlamak


Öğrenme ünitesi boyunca nasıl çalışılır

Bu ünite, okumalar / sunumları izleme ve aktiviteler yapma şeklinde ağırlıklı olarak bireysel çalışmayı içermektedir. 


Bu dersi alan diğer öğretmenlerle yüz yüze veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek bir eşzamanlı etkinlik vardır (etkinlik açıklamasını kontrol edin). 


Önceki ünitelerde olduğu gibi, ünitenin sonunda değerlendirme yapmanız gerekecektir.


Beni bu öğrenme ünitesine götür


A2: İklim Eğitimi için Araçlar ve Yöntemler B2: Senaryo Uyarlaması