Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο


Επισκόπηση


Τα σενάρια στην εκπαίδευση γιατην κλιματική αλλαγή: Γιατί είναι σημαντικά; 

Ήρθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε ορισμένα μαθησιακά σενάρια Διερευνητικής Μάθησης (ΔΜ / Inquiry-Based Learning - IBL) σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Σχεδιαμένα και ανεπτυγμένα από τους συνεταίρους του προγράμματος ClimaTePD, τα σενάρια αυτά στοχεύουν στο να παρουσιάσουν το σκεπτικό και τις φάσεις δόμησης μιας ερευνητικής διαδικασίας για την κλιματική αλλαγή στην τάξη. Ο ρόλος σας τώρα είναι να επικεντρωθείτε στις κύριες φάσεις δόμησης των δραστηριοτήτων σε φάσεις και επιμέρους φάσεις. 

Με ποιον τρόπο μπορούν τα σενάρια ΔΜ να αντικατοπτρίσουν τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής; Πώς μπορούν να συσχετιστούν με τις δικές σας δραστηριότητες και θέματα; Σε αυτό το τμήμα της ενότητας θα διερευνήσουμε τη διαδικασία του ClimaTePD, ανακαλύπτοντας μερικά από τα σενάρια του ClimaTePD IBL και παρουσιάζοντας τη δομή, τις δραστηριότητες και τους στόχους τους. 

Στο επόμενο τμήμα της ενότητας, θα μάθετε πιο λεπτομερειακά/συγκεκριμένα πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να προσαρμόσετε επιλεγμένα σενάρια στα πλαίσια της δικής σας τάξης.  


Μαθησιακοί στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι της ενότητας Β1 έχουν τεθεί ως εξής:

Να κατανοήσετε το πώς θέματα της κλιματικής αλλαγής μπορούν να διαμορφωθούν/ενσωματωθούν σε σενάριο διδασκαλίας ΔΜ.

Να κατανοήσετε πώς να εφαρμόσετε τα σενάρια διδασκαλίας ΔΜ στην τάξη

Να εξερευνήσετε ορισμένα σενάρια ΔΜ σε μαθήματα STEM/ Κοινωνικές Επιστήμές

Να κατανοήσετε με ποιον τρόπο μπορούν τα σενάρια ΔΜ να ενσωματώσουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στις δραστηριότητες τάξης.

Πώς να εργαστείτε στην ενότητα αυτή 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει κυρίως αυτόνομη εργασία, σε μορφή κειμένων για να διαβάσετε/ παρουσιάσεων να δείτε και δραστηριότητες να κάνετε. 

Υπάρχει και μια σύγχρονη δραστηριότητα μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν το μάθημα αυτό, η οποία θα γίνει δια ζώσης ή διαδικτυακά (δείτε την περιγραφή της δραστηριόητας). 

Όπως και στις προηγούμενες ενότητες, στο τέλος της ενότητας θα σας ζητηθεί να κάνετε την αξιολόγηση.


Είσοδος σε αυτήν την ενότητα


A2: Εργαλεία & Μέθοδοι για την Εκπαίδευση στη Κλιματική Αλλαγή B2: Προσαρμογή Σεναρίων