Търсене в сайта не е активирано.
Прескочи на основното съдържание

Преглед


Сценарии за климатични промени: защо е важно?

В модул В2 ще представим няколко конкретни сценария за използване на изследователско обучение (IBL) в областта на климатичните промени. Проектирани и разработени от партньорите по проекта ClimaTePD, тези сценарии имат за цел да представят логически фазите на структуриране на един изследователски сценарий. Вашата роля е да разберете кои са основните фази и как следва да структурирате дейностите във фази и подфази.

Как IBL сценариите могат да засегнат проблемите за промените в климата? Как те могат да се свържат с конкретни дейности и учебни теми? В този раздел ще проучим процеса ClimaTePD, откривайки някои от сценариите на ClimaTePD IBL и представяйки тяхната структура, дейности и цели.

В следващите модули, вие ще научите как да адаптирате и дори как да разработвате собствени сценарии за използване в клас.


Учебни цели

Учебните цели в модул В1 са както следва:

да разберат как климатичните промени могат да се представят в сценарии за изследователско обучение (IBL сценарии)

да разберат как се прилагат изследователските сценарии в клас

да разгледат няколко сценария, разработени за природни науки/STEM/ социални науки

да разберат как IBL сценариите могат да използват дигитални инструменти в дейностите в клас.


Дейности в модул В1

В модул В2 са включени предимно дейности за самостоятелна работа, четене/гледане на презентации и изпълнение на различни учебни задачи. Предвидена е синхронно представяне с другите участници в курса, която може да е присъствена (лице в лице) или онлайн (проверете описанието на дейността).

Както в предишните части, в края на модула ще направите самооценка.Take me to this learning unit


А2. Методи и инструменти за преподаване климатичните промени В2. Адаптация на учебни сценарии