Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο


Επισκόπηση


Στο δεύτερο μέρος της σειράς μαθημάτων θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε εν συντομία τις μεθόδους και τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στις επόμενες επιμορφωτικές δραστηριότητες του ClimaTePD. Θα επικεντρωθούμε κυρίως σε δύο στοιχεία - στις μεθόδους Διερευνητικής μάθησης και στην Παιχνιδοκεντρική μάθηση - και θα θέλαμε να σας δώσουμε κάποιες θεωρητικές και πρακτικές ιδέες, εργαλεία και βοηθητικά στοιχεία ή συμβουλές για το πώς να οργανώνετε τις δικές σας διαδικτυακές δραστηριότητες στην τάξη.


Μαθησιακοί στόχοι


Οι μαθησιακοί στόχοι της ενότητας A2 έχουν τεθεί ως εξής:

Να μάθετε για τις έννοιες και τα εργαλεία της Διερευνητικής Μάθησης (ΔΜ) στα σχολεία

Να μάθετε για τις έννοιες και τα εργαλεία της Παιχνδοκεντρικής Μάθησης και της Παιχνιδοποίησης στα σχολεία 

Να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε ψηφιακά εργαλεία στην τάξη και στις δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης.

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για τις διάφορες μεθόδους και τα εργαλεία για την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή;

Οι ενεργητικές μέθοδοι μάθησης, όπως οι μέθοδοι μάθησης με βάση το έργο και με βάση το πρόβλημα μπορούν να μας προσφέρουν μια καλή προσέγγιση ώστε να ανακαλύψουμε πολύπλοκα και διεπιστημονικά θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΜ προτείνεται ως μια ευέλικτη,  ενεργητική, μαθητοκεντρική προσέγγιση μάθησης, η οποία μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε συνθήκες τάξης. Με τη ΔΜ μπορείτε να παρουσιάσετε στους μαθητές πραγματικές συνθήκες της καθημερινής ζωής και να ετοιμάσετε συναρπαστικές εμπειρίες για αυτούς και να οργανώσετε ουσιώδη και πρακτικά πειράματα. Η παιχνιδοκεντρική μάθηση (ΠΜ) προτείνει πολλαπλές δυνατότητες για παιχνιδοποίηση των δραστηριοτήτων της ΔΜ με τη χρήση ψηφιακών και offline εργαλείων και τεχνικών.


Πώς να εργαστείτε σε αυτήν τη μαθησιακή ενότητα 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει κυρίων αυτόνομη εργασία σε μορφή κειμένων / παρουσιάσεων και δραστηριοτήτων. Υπάρχει μια σύγχρονη δραστηριότητα μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν το μάθημα αυτό, η οποία θα είναι είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά (δείτε την περιγραφή της δραστηριότητας). Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, στο τέλος θα σας απαιτηθεί να κάνετε αξιολόγηση.

Αν έχετε δυσκολίες ή απλώς θέλετε να μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους εκπαιδευτικούς στην ίδια θέση με σας ή με τον διοργανωτή του μαθήματος, μπορείτε μέσω του φόρουμ ή στο chat με τους καθηγητές μας.


Προϋποθέσεις

Καμία

Είσοδος σε αυτήν την ενότητα


A1: Εισαγωγή στην Κλιματική Αλλαγή B1: Εισαγωγή στα Σενάρια