Търсене в сайта не е активирано.
Прескочи на основното съдържание

Преглед


Във втората част на курса ще направим кратко въведение в методите и инструментите, които ще използвате в следващите модули от обучението по ClimaTePD. По-конкретно, тук ще се спрем на два основни подхода - Изследователските подходи в обучението (IBL) и Обучение, базирано на игри/игрови подходи. Ще се опитаме да дадем теоретични и практически съвети, инструменти и начини как да включите и организирате разнообразни физически и он-лайн дейности в клас. 


Учебни цели

Учебните цели на модул А2 са:

Подходи и инструменти за прилагане на изследователското обучение (IBL) в клас

Подходи и инструменти за използване на игри, игрови подходи и игровизация в клас

Подходи за включване на дигитални инструменти за организиране на активни методи за обучение в клас

Защо е важно да познаваме различни методи и инструменти за изучаване на темите за климатични промени?

Активните методи на обучение, базирани на проектен или проблемен принцип, позволяват да се изучават сложни и интердисциплинарни проблеми и феномени, като тези, свързани с изменението на климата. Изследователското обучение (IBL) се препоръчва като гъвкав, проектно-ориентиран и ориентиран към ученика подход за активно учене, който може лесно да се приложи в клас. Чрез изследователското обучение (IBL) уроците могат да се насочат към реални проблеми, да се създадат вълнуващи учебни сценарии и преживявания за учениците, да се организират интересни практически експерименти. Игровизацията и включването на игрови подходи могат да се приложат в множество дейности в IBL, като и използването на дигитални инструменти и техники.


Структура на модул А2

Работата в този модул включва самостоятелни задачи, задачи за четене, запознаване с учебни материали и изпълнение на упражнения. В рамките на обучението ще има една синхронна (онлайн или присъствена сесия). В края на модула ще трябва да направите самооценка на обучението.

Ако срещнете затруднения или искате да споделите с другите участници вашето мнение, можете да използвате форума или да зададете личен въпрос на лекторите.


Предварителни знания

Няма


Take me to this learning unit


A1. Въведение в климатичните промени В1. Въведение в учебните сценарии