Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο


Επισκόπηση

Προτού ξεκινήσουμε τη γνωριμία με τις έννοιες της κλιματικής αλλαγής και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή, ας εξερευνήσουμε πρώτα μια από τις πιο ουσιαστικές ερωτήσεις:

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα της "Εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή" για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους στόχους για το κλίμα, η εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή είναι πολύ σημαντική. Μόνο όποιος καταλαβαίνει την κλιματική αλλαγή και τις πολύπλοκες σχέσεις και διαδράσεις που έχει, μπορεί να προνοήσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους ανθρώπους και να δράσει ενεργά για ένα μέλλον πιο φιλικό προς το κλίμα.

Ο κεντρικός ρόλος της μαθησιακής διαδικασίας και της εκπαίδευσης στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται για μια βιώσιμη ανάπτυξη είναι αδιαμφησβήτητος. Έτσι, ως εκπαιδευτικός, σου έχει ανατεθεί αποφασιστικός ρόλος στη συζήτηση ολόκληρης της κοινωνίας καθ'αυτής επί του θέματος της κλιματικής αλλαγής. Προκειμένου να εκπληρώσεις με επιτυχία αυτόν το ρόλο, η κατοχή γνώσεων γύρω από το αντικείμενο της κλιματικής αλλαγής είναι κρίσιμης σημασίας.


Υπογράφοντας την ατζέντα 2030, τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών έχουν συμφωνήσει με υπευθυνότητα σε 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDG) - συμπεριλαμβανομένου και του SDG 13 "Δράση για το κλίμα" ("Climate Action" - Λαμβάνοντας επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της): 


Εικόνα 1: Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (Πηγή: https://sdgs.uoc.gr/el/un-2030-agenda-for-sustainable-development/ 09.10.2022)

Η εφαρμογή του στόχου αυτού, επομένως, ξεκινά από το σχολείο, και επειδή τα παιδιά, οι έφηβοι και νέοι θα είναι τα πιο άμεσα 'θύματα'/οι πιο άμεσοι λήπτες των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον. 

Έτσι, για να μη γίνουν τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέα του σήμερα, τα θύματα του αύριο, έχουν το δικαίωμα σε μια εκπαίδευση που τα εφοπλίζει με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.


Μαθησιακοί Στόχοι

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει αυτήν την ενότητα, θα μπορείτε: 

να έχετε μια πρώτη εκτίμηση του πολυσχιδούς θέματος της "Κλιματικής Αλλαγής" και της "Εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή", η οποία με τη σειρά της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας επιτυχημένης έναρξης περαιτέρω εκπαιδευτικών διαδικασιών.

αναλογιστείτε σχετικά με το ρόλο και την ευθύνη του εκπαιδευτικού σε όλη τη διαδικασία αναδιαμόρφωσης.

να έχετε υπόψη πόσο απαραίτητη είναι η εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 


Πρόγραμμα

Σε αυτήν τη μαθησιακή ενότητα, θα ασχοληθείτε κατά πρώτον με το θέμα της σημασίας της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή. 

Στη συνέχεια θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο σχετικά με πτυχές και θέματα της κλιματικής αλλαγής και θα ελέγξετε τις γνώσεις σας πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής με τη βοήθεια διαδραστικών ασκήσεων. 

Το επόμενο εισαγωγικό βίντεο θα σας βοηθήσει να πάρετε μια ιδέα των στόχων και των ικανοτήτων της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή. Εδώ, ξανά, οι γνώσεις τεστάρονται μεσω διαδραστικών ασκήσεων.

Η δραστηριότητα συζήτησης που ακολουθεί στοχεύει στην εξέταση του θέματος: "Ποια συνεισφορά μπορεί να έχει το αντικείμενό μου στην εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή;"

Τέλος, θα συγκεντρώσετε τις ιδέες σας για την "Εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή στα πλαίσια του δικού μου μαθήματος ή αντικειμένου/σχολείου μου" σε μορφή ενός padlet και θα δώσετε ο ένας στην άλλην feedback.

Η ενότητα κλείνει με μια αξιολόγηση.


Πώς να εργαστείτε στην ενότητα αυτή

Η ενότητα έχει ξεκάθαρη δομή με εναλλαγή μεταξύ παθητικών και ενεργητικών φάσεων, δηλαδή φάσεων στις οποίες παρουσιάζεται σημαντικό υλικό για την κλιματική αλλαγή και την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή σε εναλλαγή με φάσεις στις οποίες σας δίνεται κίνητρο να αναλάβετε και οι ίδιοι ενεργά δράση.


Προϋποθέσεις

Καμία

Είσοδος σε αυτήν την ενότητα


Καλώς ορίσατε A2: Εργαλεία & Μέθοδοι για την Εκπαίδευση στη Κλιματική Αλλαγή