Търсене в сайта не е активирано.
Прескочи на основното съдържание

Преглед


Преди да започнем с темите свързани с климатичните промени и образованието за климатичните промени, нека разгледаме най-важния въпрос:

Защо темата за климатичните промени е важна в училище?

За да се постигнат поставените климатични цели в световен план, от важно значение е измененията на климата да се изучават по-подробно в училище. Само така могат да се разберат сложните феномени, взаимовръзки и взаимодействия, свързани с изменението на климата и да се даде възможност да се разработят ефективни мерки за справяне с последствията върху околната среда.

Училищното образование и учебният процес играят важна роля за постигането на устойчиво развитие. За това, като учители, вие имате възможност да подготвяте бъдещите поколения и следва да познавате темите и значението на климатичните промени.

В програмата за устойчиво развитие Agenda 2030, държавите членки на ООН са формулирали 17 Цели за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals, SDG) – включително 13 Цел "Борба с климатичните промени" (Предприемане на спешни мерки за справяне с климатичните промени и техните последствия): 

Sustainable Development Goals

Фигура 1: Цели за Устойчиво развитие (Източник: https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/ 09.10.2022)

Целите за устойчиво развитие е важно да се изучават в училище, защото се очаква именно децата, юношите и младите хора да бъдат най-засегнати от последствията от изменението на климата в бъдеще.

За това, днешните деца, юноши и младежи имат право на подходящо образование и добра подготовка, които да им дадат необходимите знания и умения, за да могат в бъдеще да се справят с предизвикателствата породени от промените на климата.


Учебни цели

След като преминете през учебния модул, Вие ще можете:

да придобиете първоначална представа за многопластовите проблеми, свързани с климатичните промени и как да преподавате темите за климатични промени, така че успешно да ги включите в учебния процес.

да откриете ролята и отговорностите на учителите за обучението на младите поколения за климатичните промени

сте информиран за нуждата от включване на темите за климатичните промени в училищното образование за ефективни действия за по-устойчиво развитие.


Структура на модул А1

В първата част на модул А1 ще разгледате защо е важно да се изучават климатичните промени в училищното образование.

След това ще видите видео за аспектите и проблемите, свързани с климатичните промени и ще проверите вашите знания с интерактивно упражнение.

Въвеждащото видео ще ви даде възможност да прегледате целите и компетентностите в темите за климатичните промени в образованието, и ще можете отново да проверите вашето разбиране с интерактивно упражнение.

В последващата дискусия ще имате възможност да представите вашето мнение по въпроса: “Как могат да се включат теми и въпроси за климатичните промени по моя конкретен предмет и дисциплина?”

Накрая, ще можете да представите вашата концепция "Климатичните промени в контекста на моята дисциплина/ предмет в моето училище" под формата на запис в padlet и ще можете да дадете обратна връзка на другите участници.

Модулът завършва със самооценка.


Дейности по учебен модул А1

Модул А1 следва ясна програма от сменящи се активни и пасивни учебни дейности. Това дава възможност да се запознаете с основните концепции за учебното съдържание за климатичните промени и да изпълните интерактивни задачи и да се включите в дейности, в които трябва активно да споделите вашето мнение.

Предварителни знания

Няма


Take me to this learning unit


Добре дошли! А2. Методи и инструменти за преподаване климатичните промени