Η καθολική αναζήτηση δεν είναι ενεργοποιημένη.
Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο ‘Προς ένα νέο μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών σε Δεξιότητες σχετιζόμενες με την Κλιματική Αλλαγή’ (‘Towards a new model of Teachers' Professional Competence Development on Climate Change’ - με ακρωνύμιο ClimaTePD) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και φοιτητές καθηγητικών σχολών με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και διδασκαλίας της κλιματικής αλλαγής και να εμπνεύσουν τους μαθητές τους να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής. 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 40 ωρών, χωρίζεται σε έξι μαθησιακές ενότητες που υλοποιούνται σε διάστημα 9 εβδομάδων.

Οι ενότητες αυτές υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς να

κατανοούν και αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία και τους πολύπλοκους μηχανισμούς της κλιματικής αλλαγής και το πως η θεματική της κλιματικής αλλαγής μπορεί να ενσωματωθεί σε διαφορετικά μαθήματα (Εισαγωγή στην Ενότητα Α.1 και στην Ενότητα Α.2).

εφαρμόζουν και προσαρμόζουν τα σενάρια διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν στο έργο CLIMAtePD (Ενότητες Β.1 και Β.2 Αλληλεπίδραση).

αναπτύσσουν τα δικά τους σενάρια διδασκαλίας και προβληματίζονται για τις δικές τους διδακτικές δραστηριότητες με βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις (Ενότητες Γ.1 και Γ.2 Ανάπτυξη/Κατασκευή).


Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με έννοιες και εργαλεία της διερευνητικής μάθησης και της παιχνιδοποίησης στη σχολική τάξη
Εφαρμογή και ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής
Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων σε δραστηριότητες μάθησης για τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής στη σχολική τάξη
Ανταλλαγή καλών πρακτικών στη ψηφιακή πύλη εκμάθησης (που είναι διαθέσιμη) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σχεδιασμός μάθησης/Πλάνο επιμόρφωσης


Η εκπαίδευση πραγματοποιείται διαδικτυακά, σε χρόνο και χώρο που εσείς επιλέγετε. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να γίνουν εργασίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο ασύγχρονες όσο και σύγχρονες δραστηριότητες, που προάγουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών (συμμετοχή σε συζητήσεις, σύγκριση, προσαρμογή και δημιουργία διδακτικών σεναρίων, συμμετοχή στην αξιολόγηση του προγράμματος).

Οι συμμετέχοντες που θα συγκεντρώσουν 75 βαθμούς (σε σύνολο 105+ βαθμών) από τις διάφορες δραστηριότητες, θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πρόσθετοι βαθμοί  μπορούν να αποκτηθούν με τον εμπλουτισμό του αποθετηρίου με πηγές διαδικτυακού υλικού ή πηγές ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της διδασκαλίας.

A1: Εισαγωγή στην Κλιματική Αλλαγή